gravatar

Replace the CPU of Mac Mini

在 HardMac 上刊出的文章,如何更換 Mac Mini 的 CPU,Step by step 的教學。從 Core Solo 到 Core 2 Duo 都可以用,還有 1.5Ghz Core Solo 到 2.33Ghz Core 2 Duo 的效能比較